Paadirendi tingimused:

  1. Rentnik teeb kõik endast oleneva, et vältida rendipaadi kasutamisel kahju tekkimist rendileandjale.
  2. Rentnik järgib kõik Peipsi järvel väikelaevadele kehtivaid reegleid.
  3. Kulutatud kütuse eest maksab rentnik eraldi lisaks renditasule.
  4. Paadi, mootori, vindi, päästevestide, dokumentide või muu inventari rikkumise või kadumise ning rentniku poolse ebakvaliteetse kütuse kasutamise korral on rentnik kohustatud tekkinud kahju ja/või kulud hüvitama.
  5. Rentnik ei tohi rendipaati (sh kaasasolevat inventari) rendileandja teadmata üle anda kolmandatele isikutele.
Teenuse osas tuleb varakult kokku leppida, selleks saata päring või helistada numbril+372 507 3167